2019-10-07

Dane kontaktowe

Logo kwpsp                             KOMENDA WOJEWÓDZKA
                             PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
                             WE WROCŁAWIU

                      ul. BOROWSKA 138
                      50-552 WROCŁAW

                             Sekretariat KW PSP tel.: 71 36 82 100
                             Sekretariat KW PSP fax: 71 367 33 74
                              e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

Stronę podmiotową BIP KW PSP we Wrocławiu redaguje:
Daniel Mucha tel. (71) 3682171; mail: d.mucha@kwpsp.wroc.pl

Kancelaria Ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:15.
 

Dane kontaktowe wydziałów:


WYDZIAŁ OPERACYJNY
Telefon: (71) 36 82 130; e mail: wr@kwpsp.wroc.pl
 

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Telefon: (71) 36 82 120  e-mail: wz@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Telefon: (71) 36 82 171  e-mail: wo@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ KADR
Telefon: (71) 36 82 180  e-mail: wk@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ FINANSÓW
Telefon: (71) 36 82 164  e-mail: wf@kwpsp.wroc.pl
 

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNY
Telefon: (71) 36 82 150  e-mail:wt@kwpsp.wroc.pl
 

OŚRODEK SZKOLENIA
Telefon: (71) 36 82 190  e-mail: wosz@kwpsp.wroc.pl
 

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ŁĄCZNOŚCI
Telefon: (71) 3682141  e-mail: informatyka@kwpsp.wroc.pl
 

STANOWISKO PRACY DS. POMOCY PRAWNEJ
Telefon: (71) 36 82 113 e-mail:z.hurej@kwpsp.wroc.pl
 

STANOWISKO PRACY DS. BHP
Telefon: (71) 36 82 111 e-mail:bhp@kwpsp.wroc.pl

STANOWISKO PRACY DS. OCHRONY INFROMACJI NIEJAWNYCH I SPRAW OBRONNYCH
Telefon: (71) 36 82 144 e-mail:woin@kwpsp.wroc.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Telefon: (71) 36 82 213 e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Telefon: (71) 36 82 171 e-mail: d.mucha@kwpsp.wroc.pl
 

Mapa dojazdu 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się